Sacoșa veselă, prietenoasă cu mediul este un produs certificat OEKO-TEX® STANDARD 100 - cea mai renumită etichetă ecologică pentru bunurile și accesoriile textile din lume, care reprezintă garanția sustenabilității față de mediu. Asta înseamnă că atât materiile prime cât și fazele procesului de producție respectă mediul înconjurător.


REGULAMENTUL CONCURSULUI

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului “Câștigă sacoșa veselă” (denumit în continuare ”Concursul”) este ApiLand SRL cu sediul în Loc. Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 29, Jud. Maramureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/550/2002, Cod Unic de Înregistrare nr. 14934030, atributul fiscal RO. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.


SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE

Concursul se va desfășura online pe pagina de instagram ApiLand


SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 12 aprilie 2021 - 18 aprilie 2020, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDIȚII DE PARTICIPARE.

La acest Concurs online pot participa toate persoanele fizice, cetățeni români, cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18 ani, care participă la Concurs potrivit prezentului Regulament.

La prezentul Concurs pot participa toate persoanele fizice, descrise mai sus, cu excepția angajaților ApiLand, a agențiilor și furnizorilor implicați în acest Concurs, precum și a rudelor de gradul I (copii, părinți) și a soțului/soției celor menționați mai sus.

Persoanele interesate se pot înscrie în Concurs o singură dată.SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

Utilizatorii vor afla de Concurs de pe pagina de Instagram ApiLand, Facebook ApiLand si Newsletter ApiLand.

Ești automat înscris în Concurs dacă:

  1. Fotografiezi un produs ApiLand pe care îl consumi

  2. Postezi fotografia pe contul tău de Instagram 

  3. Spui motivul pentru care consumi produsul fotografiat 

  4. Dai tag contului de instagram ApiLand

Data limită până la care te poți  înscrie este 18 aprilie 2021 , ora 23:59.SECŢIUNEA 6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Desemnarea câștigătorilor se va face în data de 21 aprilie 2021.

Vor fi desemnați 5 câștigători care vor primi câte o sacoșă veselă ApiLand. Fotografiile câștigătoare vor fi alese în funcție de numărul de like-uri pe care postarea le primește pe pagina de instagram a participantului până în data de 21 aprilie 2021.

Vor fi eligibile pentru concurs doar fotografiile postate în instagram feed.

Vor intra în concurs doar persoanele care au îndeplinit toate cele 4 condiții.

Câștigătorii vor fi anunțați pe contul de Instagram și Facebook ApiLand, în secțiunea de Story/My day.SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Prin participarea la acest Concurs, participanții își dau acordul ca numele, adresele de e-mail și numerele de telefon să fie stocate în baza de date ApiLand SRL, acestea fiind folosite în scopuri publicitare sau de marketing.

Prin acceptarea premiului câștigat, participanții sunt de acord ca datele cu care s-au înscris la Concurs să fie făcute publice sau folosite în scopuri publicitare de către organizator.

Participanții pot retrage oricând acordul de prelucrare a datelor, printr-o cerere scrisă, datată și semnată trimisă la adresa ApiLand SRL.SECȚIUNEA 8. PREMIILE CONCURSULUI

Premiul acordat fiecărui câștigător este: 

1 x Sacoșă textilă ApiLandSECȚIUNEA 9. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIILOR

Câștigătorii Concursului vor fi anunțați în data de 21 aprilie 2021,  pe pagina de Instagram și Facebook ApiLand. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de acesta. 

În cazul în care unul dintre câştigători nu va putea fi contactat din motive care nu-l privesc pe organizator în decurs de 48 ore de la anunţarea câştigătorilor, se va desemna o altă persoană câştigătoare.SECȚIUNEA 10. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor comentarii sau imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Instagram.SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 18 aprilie 20201 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură ce face imposibilă derularea acestuia.SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate.

Participarea la Concurs implică obligativitatea respectării prezentului Regulament. 

Orice nerespectare a prezentului Regulament duce la anularea câștigurilor. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament prin întocmirea unui act adițional, modificări ce intră în vigoare în termen de 24 de ore de la anunțarea lor. SECȚIUNEA 13. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.SECȚIUNEA 14. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între ApiLand și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.