REGULAMENTUL CONCURSULUI SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului “Comandă 100% rambursată” (denumit în continuare ”Concursul”) este ApiLand SRL cu sediul în Loc. Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 29, Jud. Maramureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/550/2002, Cod Unic de Înregistrare nr. 14934030, atributul fiscal RO. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE

Concursul se va desfășura online pe site-ul ApiLand


SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 9 octombrie 2020 - 18 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.


SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDIȚII DE PARTICIPARE.


La acest Concurs online pot participa toate persoanele fizice, cetățeni români, cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18 ani, care înregistrează o comandă pe www.apiland.ro pe durata concursului și participă la Concurs potrivit prezentului Regulament.

La prezentul Concurs pot participa toate persoanele fizice, descrise mai sus, cu excepția angajaților ApiLand, ai agențiilor și furnizorilor implicați în acest Concurs, precum și a rudelor de gradul I (copii, părinți) și a soțului/soției celor menționați mai sus.

Persoanele interesate se pot înscrie în Concurs o singură dată.


SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

Utilizatorii vor afla de Concurs de pe pagina de Instagram ApiLand, Facebook ApiLand si Newsletter ApiLand.

Pentru a intra în Concurs, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele 2 condiții:

  1. Să înregistreze o comandă pe site-ul ApiLand în perioada 9-18 octombrie 2020. 

  2. Să achite comanda online, cu cardul.

Data limită până la care se pot înscrie este 18 octombrie 2020 , ora 23:59.

SECŢIUNEA 6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR


Desemnarea câștigătorilor se va face în data de 22 octombrie 2020 prin tragere la sorți.

Vor fi desemnați 3 câștigători cărora le va fi rambursată integral comanda înregistrată în intervalul 9 octombrie 2020 - 18 octombrie 2020 .

Vor fi eligibile pentru concurs doar comenzile achitate online.

Vor intra în tragerea la sorți doar persoanele care au îndeplinit toate cerințele.

Extragerea câștigătorilor va fi filmată și postată pe contul de Instagram și Facebook ApiLand, în secțiunea de Story/My day.SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Prin participarea la acest Concurs, participanții își dau acordul ca numele, adresele de e-mail și numerele de telefon să fie stocate în baza de date ApiLand SRL, acestea fiind folosite în scopuri publicitare sau de marketing.
Prin acceptarea premiului câștigat, participanții sunt de acord ca datele cu care s-au înscris la Concurs să fie făcute publice sau folosite în scopuri publicitare de către organizator.
Participanții pot retrage oricând acordul de prelucrare a datelor, printr-o cerere scrisă, datată și semnată trimisă la adresa ApiLand SRL.

SECȚIUNEA 8. PREMIILE CONCURSULUI

Premiile care se vor acorda celor 3 câştigători desemnaţi prin tragere la sorţi sunt: 

1 x valoarea integrală a comenzii înregistrată pe www.apiland.ro în intervalul 9 octombrie 2020 - 18 octombrie 2020

SECȚIUNEA 9. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIILOR

Câștigătorii Concursului vor fi anunțați în data de 22 octombrie 2020,  pe pagina de Instagram și Facebook ApiLand și telefonic, la numărul de telefon folosit la înregistrarea comenzii. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de acesta. 

Valoarea comenzii va fi rambursată în contul bancar indicat de către castigator. În cazul în care unul dintre câştigători nu va putea fi contactat din motive care nu-l privesc pe organizator în decurs de 48 ore de la anunţarea câştigătorilor, se va organiza o nouă tragere la sorţi în care se va desemna o altă persoană câştigătoare.

SECȚIUNEA 10. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor comentarii sau imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Instagram.

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 18 octombrie 2020, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură ce face imposibilă derularea acestuia.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate.

Participarea la Concurs implică obligativitatea respectării prezentului Regulament. 

Orice nerespectare a prezentului Regulament duce la anularea câștigurilor. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament prin întocmirea unui act adițional, modificări ce intră în vigoare în termen de 24 de ore de la anunțarea lor. 

SECȚIUNEA 13. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 14. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între ApiLand și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.